Genel

Metafizik Nedir?

Yazar: Özlem Ege

Metafizik dendiğinde insanların aklına ilk olarak fizik ötesindeki yaşam, fizik ötesi olaylar, uçuk fikirler veya bilime karşı çıkan insanlar geliyor.Ama metafiziğin uğraşı ve ilgi alanlarını sınırlamak mümkün değildir. Metafiziği net bir şekilde tanımlayamasak bile metafiziği tanımlamaya çalışmak metafiziği anlamamız konusunda bize yardımcı olacaktır. Metafizik Nedir? Ne Anlama Gelir?

Metafizik Nedir?

Metafizik kelimesi ilk olarak Aristoteles’in kitaplarından ortaya çıkmıştır. Aristoteles’in belli yazıları İskenderiye Kütüphanesinde isimlendirilirken “Aristoteles’in fiziğinden sonra gelen” anlamı taşıyan “Metafizik” ismi kullanılmıştır. Ama bu etimolojik tanım metafiziği anlamamıza çok yeterli olmayacaktır. Çünkü şu an günümüzde halihazırda metafizik uğraşı içinde olanlar o zamanlar Aristoteles’in fizik kitabında bahsettiği konularıda incelemektedir. Aristoteles metafizik kavramını bizzat kullanmamıştır lakin bahsettiği konular ve kastettiği şeylerin metafiğin alanına girdiği aşikardır.

Metafiziğin günümüzdeki tanımına ve kelime anlamına bakacak olursak eğer meta ve fizik kelimelerinden oluştuğunu görürüz. Meta kelimesi sonradan gelen, peşinden gelen, izleyen anlamına gelir. Fizik kelimesi ise hepimizin de bileceği gibi doğa, fizik anlamına gelmektedir. İkisinin birleşimiyle yukarıda da bahsettiğim gibi fizikten öte ve fiziğin peşinden gelen anlamlarına sahip olmuştur.

Metafizikçiler en temele inerek en temelde ne olduğuyla ilgilenirler. En temeldeki şeyler ise ilk neden ilk ilke olarak isimlendirirler. Metafizik sadece var olduğunu iddia etmek değildir. Metafizik ilk nedenlerin ilk prensiplerin veya temel varlıkların var olmadığını iddia eden bir kişi günümüzde yine metafizik ile ilgilenmiş sayılır. Yani metafizik için sadece var demeye gerek yoktur.

Hepimizinde bildiği gibi günümüzdeki bilim olarak adlandıramadığımız metafiziği Aristotelesçi anlamda baktığımızda metafiziğinde bilim olduğunu görürüz. Metafizik varlığın doğasına dair en temel sorunları ele alan bir uğraşıdır. Bu bize metafiziği anlama konusunda hem zorluk hem de kolaylık çıkarabilir. Zor olan tarafı diğer felsefi yaklaşımlarda da varlığın doğasyla ilgilenmek söz konusu olduğundan metafiziği diğer konulardan ayırama hususunda çokta yardımcı olmaz fakat iyi yönden baktığımızda metafiziğin bir konu ile sınırlı kalamayacağını görürüz. Metfaiziğin sınırlarını çizemedğimiz için diğer alanlara kıyasla anlamak açıklamak ve ne olduğunu belirlemek daha zordur. Net bir şekilde açıklama , sınıflandırma yapamamamızda konunun doğasından kaynaklanıyor.

Bu günkü anlamıyla metafizik; ispatlanması veya çürütülmesi mümkün olmayan anlamına da gelebilir. Metafizik konularını çürütmeye çalıştıkça karşımıza farklı soruların çıkması veya ispatlamaya çalıştıkça yeni sorular çıkması bu uğraşıyı ispatlanamaz ve çürütülemez kılmıştır. Yani metafizik konularını ne tamamen reddedebilir nede bunlara tamamen doğru diyebiliriz.

Falbahçem’in ünlü yorumcuları burç yorumundan, sanal kahve falına kadar birçok fal çeşidini yorumluyor. Gerçekleri öğrenmek için hemen telefonda fal baktırabilirsiniz!

Yazar Hakkında

Özlem Ege

Bir Yorum Yazın