Burç Özellikleri

Zodyak ve Burç İlişkisi

Yazar: Özlem Ege

 Zodyak kelimesinin birçok tanımı olduğu gibi bu tanımların hemen hepsi birbirine yakın kavramlardır. Zodyak kelimesi en temel ve sade tanımıyla, dünyadan uzaya bakıldığında görülmesi mümkün olan tüm yıldız ve gezegenleri kapsayan bir gök kubbedir. Daha karmaşık haliyle Zodyak; ekliptiğin her iki yanında 9 derecelik bir alanın ve Ay’ında içinde bulunduğu tüm ana gezegenlerin yörüngelerinin kapsandığı bir kuşaktır. Zodyak kelimesinin kökü Yunanca ’ya dayanır. Yunanlılar tarafından “hayvan döngüsü” olarak bilinen Zodyak aynı zamanda “burçlar kuşağı” olarak da bilinir. Tutulumun yer aldığı kuşakta 12 burç eşit aralıklarla kendine yer bulur. işte, Zodyak ve Burç İlişkisi

 Zodyak ve Burç İlişkisi

 Dünyadan gökyüzüne bakıldığında güneşin bulunduğu yer gündönümünde değişiklik gösterdiği gibi, sene içerisinde de çeşitlilik göstermektedir. Güneşin konumundaki değişikliklerden dolayı, dünyanın Güneş etrafındaki konumu da değişmektedir. Bu durumda takımyıldızlarının bulunduğu bölgelerde de değişiklikler olmaktadır. Zodyak’ta bulunan takımyıldızlarının konumu, yıl içinde değişiklik gösterdiği gibi gün içinde de değişiklik göstermektedir. Zodyak yorumlama yapılırken, 12 burcun hareketleri ve çevrelerinde oluşan olaylar baz alınır.

Burç çeşitlerinin yorumlanması adına çok önemli bir veri olan Zodyak yorumlama, geçmişteki verilerden yararlanmaktadır. Astrolojik yorumlamalarda, Güneş’in yıl içerisindeki konumundan faydalanılır. Sürekli değişkenlik gösteren bu durum, aslında Dünya’nın belli bir yörünge üzerinde, Güneş etrafında sürekli değiştirdiği konumuyla alakalıdır.

 Zodyak, astroloji bilimi tarafından yaygın şekilde kullanılır. Burçlar kuşağı olan Zodyak burç yorumlamada astrologların temel kavramıdır. Pekiyi Burçlar ve Zodyak nasıl bir ilişki içerisindedir? Zodyak’ta beliren takımyıldızı hareketleri ve bu çerçevede değişkenlik gösteren olaylar, kişilerin karakterine yansımaktadır. Doğum anındaki Zodyak resmi, Yıldız Haritası olarak tanımlanır. Zodyak’da yer alan görüntüleri yorumlamak astrologlar tarafından yapılır. Astrologlar aynı zamanda bilim insanlarıdır. Astrologlar Burçlar ve Zodyak arasındaki ilişkiyi kurarak kişilerin burç yorumlarını yapar.

Yıldız haritası?

 Bir insanın dünyaya geldiği an Yıldız Haritası oluşur. Burçlar 360 derecelik bir dairede 30 derece aralıklarla sıralanarak yıldız haritasını oluşturur. Bu sayede 12 Burç oluşur. Bir başka deyişle Yıldız Haritası doğum anımızdaki gökyüzü görüntüsünün şemasıdır. Bu görüntü şemasında ise burçlara ait takımyıldızları ve diğer gök cisimleri yer alır. Bu cisimlerin birbirleri ile olan açılarının o an ki görüntüsüne bakılarak yorumlama yapılır. Matematiksel değerler ve gökyüzü şekilleriyle oluşan harita yıldız haritasıdır. Doğum haritası, yıldızname ve natal gibi isimlerle de ifade edilir. İlk nefesimizi aldığımız anda dünyadan bakış baz alınarak güneş sistemindeki gezegenlerin birbirlerine karşı duruşunun iki boyutlu şematik bir diyagramdır. Yıldız Haritası yaygın olarak bilinenin aksine insana has bir durum değildir. Bir iş yerinin açılışı bir şirketin doğuşu bir eylemin başlangıcı bir fikrin doğuşu da gayet tabii yıldız haritasına sahip olabilir.

 Geçmiş dönemlerde bulunan matematiksel formüller, bugünün teknolojisiyle dijital ortama aktarıldı ve yeni dönem astrologları Yıldız Haritası çıkarırken bilgisayardan yararlanır. Bir insanın bir şirketin bir ülkenin hatta bir fikrin Yıldız Haritası çıkarılırken doğum tarihi gereklidir ama yeterli değildir. Aynı zamanda doğum anı saat ve hatta dakikada gerekmektedir.

 Astrologlar kişinin veya herhangi bir oluşumun yıldız haritasını çıkartarak danışanına hayat yolundaki mihenk taşlarını anlatır. Doğum haritası yıldızname veya Yıldız Haritası kişinin geleceğine dair kesin yargılar yerine matematiksel formüllerden yola çıkarak olabilecek ihtimaller üzerinde durur.

Telefonda fal baktırmak için Falbahçem’in ünlü yorumcularını kaçırmayın. Burç yorumundan, sanal kahve falına kadar tüm fal çeşitleriyle gerçekleri öğrenin!

Yazar Hakkında

Özlem Ege

Bir Yorum Yazın